obszar-działania

OBSZAR DZIAŁANIA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głubczycach Paweł Białoskórski jest właściwy do prowadzenia postępowań egzekucyjnych i nieegzekucyjnych zgodnie z właściwością miejscową dla gmin:

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych, Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, z wyjątkiem spraw o egzekucję z: nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Oznacza to,  że  z wyboru Wierzyciela,  Komornik  Sądowy  Paweł  Białoskórski może  prowadzić  sprawy egzekucyjne  na  terenie  woj. opolskiego  i  dolnośląskiego.

mapa obszar działania